Kreativní dílny

Kreativní dílny

Malá dílna – vázání knih

pro mládež od 12 do 15 let
• Co je kniha a z jakých částí se skládá.
Jak vzniká, a na co si při výrobě dát pozor.
• Jak se pracuje s různými nástroji.
Jak se šijí, lepí a lisují knihy.
• Výroba sešitu formátu A6 s deskami
z okrasných papírů či plátna.
• Dílna trvá 2. lekce celkem 5 vyuč. hodin.

Veselé poznávání starých civilizací ´se štětcem v ruce´
AZTÉKOVÉ

Cyklus kreativních dílen pro mládež od 12 do 15 let
• malování reprodukce ´aztécký kalendář´ a
zkoumání jeho kruhů
• pomocí her bude odhalen původ Aztéků a založeno
město Tenochtitlan
• cestou ohně, větru, vody a Venuše se odhalí,
co byla hra pelota, anebo kdo byl Quetzalcoatl
• nahlédne se do školy pro mladíky
• vyslechnou se ukázky aztécké poezie
• pohledem z pyramidy Měsíce na cestu
mrtvých se prozkoumá záhadný komplex města Teotihuacan
• jako diváci shlédnete krátké divadlo ´O zrození
pátého slunce´ a vítěz nelehkého kvízu získá knihu
´Aztécký kalendář´, jež nám odhalí osobní horoskop dle Aztéků
• dílna trvá celkem 3 vyuč. hodiny

Herecká dílna

Pro děti od 12 do 15 let
Dramatická výchova jako přirozený rozvoj herectví,
aby se duše otevřela a nalezla svůj vnitřní poklad.
Dovednosti, které se budou rozvíjet:
• Rytmus a temporytmus; prožívání
• Představivost, fantazie, tvořivost
• Dech, mluva, základy jevištní řeči
• Vnímání partnerů na jevišti, kontakt, empatie
• Improvizace; práce s rekvizitou; práce s prostorem
To vše za pomoci her, přirozenou metodou,
aby nebyla potlačena vlastní tvořivost.