Kurzy komunikačních dovedností a rétoriky

Obsah kurzu:

Tradiční pojetí rétoriky
Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
Autentický hlas
Práce s emocemi
Neverbální komunikace
Tvorba a skladba projevu
Praktické rady
Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

  • Jak působit slovem
  • Jak pracovat s dechem
  • Jak správně artikulovat
  • Jak správně vyslovovat
  • Jak ovládnout řeč těla
  • Jak zvládnout trému a další překážky
  • Jak se správně připravit
  • Jak vyčerpat téma a ne posluchače
  • Jak být sám sebou

Délka trvání:

Celkový počet výukových hodin: 8
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Cena:

2900,- Kč (studenti a důchodci 2200,- Kč) - včetně DPH
V ceně kurzu jsou učební materiály a malé občerstvení.
Maximální počet účastníků v kurzu je 5 osob.

Podrobné informace a přihláška:

Informace o místě konání, telefonickém kontaktu a termínech získáte prostřednictvím formuláře.